Geertje's Hoeve Haarzuilens
We zitten vlak bij Utrecht

Missie en visie 

In 1849 hield 44% van de Nederlandse huishoudens zich in leven met vee, akkers, groenten of een combinatie van dit alles. Geen 2% van de Nederlanders had rond de eeuwwisseling nog iets te maken met het boerenbedrijf. In de huidige tijd heeft de burger nog maar weinig verbinding met de agrarische sector. 

Tegelijkertijd zien we de ontwikkeling dat mensen steeds bewuster worden van het voedsel: de kwaliteit, het dierenwelzijn en duurzaamheid. 

Met onze achtergrond willen wij mensen in contact brengen met het boerenleven. Laten zien waar ons voedsel vandaan komt en in onze winkel en restaurant (h)eerlijk voedsel leveren.

Missie

Door mensen op een laagdrempelige wijze kennis te laten maken met agrarische dieren en eerlijke echte producten verbinden we ze met de natuur en het hedendaagse boerenleven.

Visie

In een veranderende wereld (waarin de kloof tussen stad en land groot is) de binding met het platteland en de agrarische sector versterken.

 

Hoe we vroeger met ons voedsel omgingen

Hoe we in de huidige tijd met ons voedsel omgaan

Uitdagingen genoeg voor de toekomst!